• Batuque Finka Pé
COP_JOOMLA

RAP Mimi Tagarella

Não posso mais ver-te assim
(Zo kan/mag ik je niet meer zien)

 

Deus Deus do fundo do meu coração

God God uit de grond van mijn hart

Ajuda o meu povo a encontrar o

help mijn volk om te vinden de

caminho para salvação paz

weg naar de verlossing/bevrijding

 

 

I

Acorda de manha

's Ochtends wakker worden

Sempre a mesma cena

altijd dezelfde scène

Sempre o mesmo lema

altijd hetzelfde (di-)lemma

 

 

Os pais não estão em casa

De ouders zijn niet thuis

Para aconselhar

om te raadplegen

Passa a vida toda

passeren heel het leven

Toda a trabalhar

heel het leven al werkende

 

 

Mesmo assim

Zelfs zo

O saláaario não chega

volstaat het inkomen niet

P´ra cobrir as despesas

om de kosten te dekken

E matar a fome

en de honger te stillen

 

 

É preciso fazer algumas

Het is nodig enkele

Horas extras

uren extra te draaien

Para pagar o telefone

om de telefoon te betalen

Os irmãos são mais de 4

de broers zijn met meer dan 4

 

 

Atenção que quase não existe

Aandacht die er bijna niet is

É toda para

is allemaal voor

Os mais pequenos

de kleinsten

E quando chega na hora

en wanneerhet uur komt

Da divisão é sempre

van de verdeling is het altijd

Ele quem leva menos

hij die minder meeneemt

 

 

Os colegas lá do bairro

De collega's daar van de wijk
que estão, na mesma situação

die zich bevinden, in dezelfde situatie

Convidam p´ra roubar

nodigen uit om te stelen

 

 

É sempre ele porque

Het is altijd hij omdat

Enfrenta a situação

t.o.v. de situatie

Aguenta a pressão

doorstaat hij de druk

É perito em gamar

hij is deskundige in het stelen

 

 

Oh não posso mais

Não posso mais, ver-te assim

 

 

II

Não posso mais ver-te assim

Zo kan/mag ik je niet meer zien

Ate ao fim

tot het einde

E se imaginases o que

en als je je inbeelde wat

Sinto dentro de mim

ik voel vanbinnen

 

 

Não podes chorar porque

Je mag niet wenen want

Não resolve a situação

het lost de situatie niet op

Apesar de grandes falhas

ondanks grote gebreken

Toma lá a minha mão

hier neem mijn hand

 

 

Vou pedir a deus para te perdoar

Ik ga vragen aan God om je te vergeven

E serás amado num mundo

en dat je zal zijn geliefd in een wereld

Onde não haverá outro igual

waar er geen andere gelijke zal zijn

 

 

Até lá luta

Tot daar strijd

Porque haverá muita tribulação

omdat er veel beproeving zal zijn

Vou rezando por ti

ik ga voor je bidden

Todos dias

alle dagen

Na hora da minha oração

in het uur van mijn gebed

 

 

Já passei pelo mesmo ou talvez por pior

Ik ben al gegaan door hetzelfde of misschien door erger

Resumindo e concluindo

samenvattend en concluderend

Esse mundo só traz é dor

deze wereld brengt enkel pijn met zich mee

 

 

Não sou digno de julgar e nem pretendo tal fazer

Ik mag niet oordelen over jou

en dat is ook niet mijn bedoeling

Só espero que tenhas sorte e consigas sobreviver

ik hoop enkel dat je geluk zal hebben en er in slaagt om te overleven

 

 

Oh não posso mais

Não posso mais, ver-te assim

 

 

III

Alguns dizem vai p´ra sua terra

Sommigen zeggen ga naar je land

Como se fosse a solução

alsof dat de oplossing zou zijn

 

 

 

Mais eles são de cá

Maar zij zijn van hier

E todos aqueles

maar iedereen

Que pensam ao contrário

die het tegenovergestelde denken

Têm uma mente má

hebben een slechte geest

 

 

O problema é desigualdade

Het probleem is de ongelijkheid

Que gera toda essa separação

die heel die opsplitsing veroorzaakt

E a separação gera confusão

en de splitsing veroorzaakt verwarring

 

 

É como se fossemos somar

Het is zoals alsof men kon dromen

Um mais um é igual a dois

één maal één is gelijk aan twee

Se continuarmos a somar

als we bleven dromen

Já soubemos o que vem depois

weten we al wat er volgt

 

 

As más noticias que preenchem

De slechte berichten die invullen

As manchetes dos jornais

de artikels van de kranten

O melodrama de um pai

het melodrama van een vader

Não ver o filho nunca mais

die zijn kind nooit meer ziet

 

 

O medo de não saber aquilo

De angst om niet te weten dat

Que te espera na esquina

wat je opwacht om de hoek

Ver futuro a fugir

de toekomst zien wegvluchten

As crianças pequeninas

De kleine kinderen

Notícias

Cultura